Доц. д-р Баки Хюсеинов: България има един от най-добрите закони в ЕС срещу дискриминацията

Очаква се решението на КЗД за наредбата за първолаците да е факт в най-скоро време, подчерта Хюсеинов.

Българското законодателство в областта на равнопоставеността на жени и мъже е много добро. България трябва да работи както по политиките за образование и здравеопазване, така и за отстояване на равните права на гражданите. Наредбата за прием на първокласници трябва да се разгледа много внимателно дали съдържа дискриминационен елемент.